Het Hoekhuis is bedoeld voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met een zorgzwaartepakket (ZZP) 3 t/m 6. Jongvolwassenen die met de juiste begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Voor de instroomleeftijd wordt een richtlijn van circa 18 tot 35 jaar aangehouden.


Elke dag starten we gezamenlijk de dag en delen we onze ervaringen en belevenissen aan het eind van de dag met elkaar.

De bewoners van Het Hoekhuis gaan vier dagen per week naar een dagbesteding, passend bij hun interesse. Wanneer een bewoner nog geen dagbesteding heeft, kan hij/ zij zelf, of met onze hulp, op zoek gaan naar een geschikte plek. Eén dag per week organiseren we een huisdag waarop we onder andere gezamenlijk boodschappen en huishoudelijke taken doen.


Ons zorgaanbod bestaat uit begeleiding en ondersteuning bij dagelijkse zaken zoals; persoonlijke verzorging, koken en het aangaan van sociale contacten.

Door de kleinschaligheid is er optimaal aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid.

Naast de dagelijkse begeleiding organiseren wij verschillende leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een film avond en spelletjes spelen . Ook maken we graag uitstapjes naar bijvoorbeeld het strand, de dierentuin en de bowlingbaan, aansluitend bij de interesses van de bewoners.


Zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving vinden wij erg belangrijk voor de bewoners en wij streven naar een fijn vast netwerk van betrokken vrijwilligers.