Het Hoekhuis is een kleinschalige woonvorm in Spijkenisse, opgezet door zorgondernemers. Het Hoekhuis biedt bewoning en zorg aan vier jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die volop willen deelnemen aan de maatschappij.


De visie van Het Hoekhuis

Wij willen een kleinschalige woonsetting voor jongvolwassenen met een fijn en gezond leefklimaat waarbij de zelfredzaamheid wordt vergroot door begeleiding op maat.

Persoonlijke aandacht, gezonde leefstijl, ontspanning en gezelligheid als ook inclusie in de samenleving is wat wij belangrijk vinden voor onze bewoners in Het Hoekhuis. Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij, ook als je hierbij hulp nodig hebt. Een beperking mag dan ook geen belemmering zijn om een zo gewoon mogelijk leven te hebben.

In Het Hoekhuis voelen de bewoners zich veilig en kunnen volwaardig mee doen in hun buurt en de samenleving, waarbij zij zelf zoveel mogelijk bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.